دانلود پایان نامه درمورد میل جنسی، امام علی (ع)، امام صادق، احساس حقارت

نحوه برخورد اطرافیان به‌ویژه والدین و مربیان نقش قابل‌توجهی در شکل‌گیری و عدم ایجاد این احساس دارد. به‌طور مثال دانش‌آموزی که در مدرسه با رفتار نامناسب مربیان روبرو است و مدام مورد تحقیر و سرزنش قرار می‌گیرد، یا در خانه با بی توجهی و کم مهری والدین روبه‌رو می‌شود یا به دلیل وجود برخی نقایص جسمی نظیر لکنت زبان، کوتاهی یا بلندی بیش‌ازحد قد مورد تمسخر همکلاسی‌ها یا سایر افراد جامعه قرار می‌گیرد عزت‌نفس خود را از دست می‌دهد.۱۴۹ وقتی دانش‌آموز احساس حقارت کرد برای جبران نقایص خود دست به اعمالی می‌زند تا دیگران را تخت تأثیر قرار دهد و از این راه توجه آنان را به قدرت و نیروی خود جلب کند تا بدین‌وسیله حقارت خویش را جبران نماید.۱۵۰
کاپلان در تحقیقات خود به این نتیجه رسید اشخاصی که عزت‌نفس پایینی دارند برای جبران این کمبود و به دست آوردن احترام دست به رفتارهای بزهکارانه می‌زنند. همچنین فیلد و سادنبرگ در پژوهشی در مورد نوجوانان نابهنجار دریافتند که عزت‌نفس این نوجوانان کمتر از نوجوانان عادی است.۱۵۱ در ارتباط بین بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان و عزت‌نفس پایین می‌توان چنین گفت که این دانش آموزان احساس بی‌کفایتی نموده، اعتمادبه‌نفس لازم را ندارند و برای خود ارزشی قائل نیستند؛ درنتیجه راحت‌تر دست به اعمال غیراخلاقی می‌زند زیرا ارتکاب چنین رفتارهای بااحساسی که از خویشتن‌دارند سازگارتر است و از انجام عمل غیراخلاقی کمتر احساس پشیمانی می‌کنند. این‌گونه دانش آموزان چون ارزشی برای خود قائل نیستند در راستای تأمین این نیاز بدون سنجش درستی اعمال دیگران خیلی زود تحت تأثیر آن‌ ها قرار می‌گیرند و مقاومتشان در مقابل ارتکاب رفتار نابهنجار کمتر است.
گفتار سوم: رابطه صفات مذموم با رفتار نابهنجار
وجود برخی صفات مذموم نظیر حسادت، تکبر، بدبینی می‌تواند منجر به بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان گردد. دین مقدس اسلام همواره این صفات را مذموم دانسته و به آثاری که این صفات بر روان و رفتار انسان دارد اشاره نموده است که در ذیل به برخی از این صفات ناپسند اشاره می‌کنیم.
الف: حسادت
یکی از صفات نکوهیده اخلاقی که ممکن است خاستگاه بسیاری از ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی باشد و منجر به ارتکاب جرائم و رذایل اخلاقی گردد حسادت است. حسادت در مفهوم لغوی به معنای آرزوی زوال نعمت کسی را خواستن، رشک بردن و حسد ورزیدن است.۱۵۲
در مفهوم اصطلاحی راغب اصفهانی حسادت را این‌گونه تعریف می‌کند: «حسد آرزوی از دست رفتن نعمت کسی است که مستحق آن نعمت باشد و چه‌بسا به زوال آن نعمت تلاش هم بکند. امام خمینی بیان می‌دارد حسادت عبارت است از حالتی نفسانی که صاحب آن آرزو کند سلب کمال و نعمت متوهمی را از غیر، چه آن نعمت را خود دارا باشد و یا نه و چه بخواهد به خودش برسد یا نه.»۱۵۳
در اسلام آیات و روایات فراوانی در موردحسادت وجود دارد که این صفت قبیح را ریشه بسیاری از گناهان و جرائم دانسته و ضمن زشت دانستن این صفت، ویژگی‌های شخص حسود و آثار حسادت را بیان می‌دارد. برخی از این آیات بدین شرح است: «نفس سرکش کم‌کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد سرانجام او را کشت و از زیان‌کاران شد.»۱۵۴ » یوسف را بکشید یا او را به سرزمین دوردستی بیافکنید تا توجه پدر فقط به شما باشد.۱۵۵ همچنین در سوره فلق آمده است از شر حسود به خدا پناه ببرید.۱۵۶ این آیات بیانگر این حقیقت است که حسادت می‌تواند زمینه‌ساز و عامل بروز انحرافات و جرائم شود.
در برخی از روایات ویژگی فرد حسود این‌گونه بیان‌شده است: امام علی (ع) می‌فرمایند: «حسود پیوسته مخزون و غمناک است».۱۵۷ همچنین ایشان در روایتی دیگر بیان می‌دارند «حسود زیاد حسرت می‌خورد و گناهان خود را چند برابر می‌کند.»۱۵۸ شخص حسود احساس خشم می‌کند همان‌گونه که ایشان می‌فرمایند: «حسود بر کسی که گناهی ندارد خشمگین است و یا می‌فرمایند: کینه‌توزی خوی حسودان است.»۱۵۹« حسود زود پرخاش می‌کند و دیر آشتی می‌کند.»۱۶۰ با توجه به این روایات حسادت عامل بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها است و شخص حسود دچار نوعی بیماری روانی بوده که آرامش را از وی سلب می‌کند چنانچه که در روایت آمده حسد دربند افکن روح است۱۶۱ و شخص حسود همیشه بیمار است.۱۶۲ با توجه به اینکه تأثیرگذاری این عامل به‌عنوان عاملی درونی و روانی بر بروز انحراف از منظر اسلام به اثبات رسیده می‌توان بیان داشت بین این صفت نکوهیده و رفتارهای نابهنجار رابطه وجود دارد.
ب: بدبینی
بدبین در لغت به معنای شخصی است که به هر امر و مسئله‌ای از روی بدگمانی نگاه کند.۱۶۳ بدبینی و بدگمانی که در منابع اسلامی از آن به سوءظن تعبیر شده، یک حالت درونی است که موجب عدم اعتماد شخص به دیگران و اطرافیانش می‌شود، ازاین‌رو نسبت به حوادث، وقایع، افراد و کارهای آنان بادید منفی نگریسته و آن‌ ها را به‌صورت نادرست تفسیر می‌کند.۱۶۴
ریشه بسیاری از گناهان در اسلام بدبینی و بدگمانی است چنانکه در قرآن آمده است «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که پارهای از گمان‌ها گناه است …»۱۶۵ امام علی (ع) می‌فرمایند: بدگمانی کارها را در هم می‌ریزد و بدی‌ها را برمی‌انگیزد.۱۶۶ همچنین می‌فرمایند: «گمان خطا می‌کند و …»۱۶۷
از منظر علم روانشناسی بدبینی به صورت نگرش منفی، بدبینی بیمارگونه و پارانویا است. نگرش منفی بیانگر منفی‌بافی فرد نسبت به مسائل پی
رامون است که در اثر تجربیات منفی ایجاد می‌شود و منجر به بی‌اعتمادی فرد می‌ گردد. بدبینی مرضی و پارانویا مشتمل بر نوعی نگاه خلاف واقع نسبت به دنیا است که از اختلال در عملکرد مغز ناشی می‌گردد.۱۶۸ در بیان خصوصیات افراد بدبین می‌توان گفت آنان دیدی تاریک نسبت به زندگی دارند، احتمالات منفی را واقعی می‌دانند، امیدی به آینده ندارند و معتقدند که همیشه بازنده هستند، این امر امکان پیشرفت و ابتکار را از آنان می‌گیرد. نسبت به خود احساس خشم و نارضایتی می‌کنند، احساس تنها بودن و طردشدگی دارند که منجر به افسردگی آن‌ ها می‌گردد. تصور می‌کنند توانایی تغییر سرنوشت خود را ندارند و همه‌چیز از پیش تعیین‌شده است و بهتر شدن خود را از آنی که هستند لازم نمی‌دانند.۱۶۹
در بدبینی بیمارگونه (پارانویید) فرد می‌پندارد همه درصدد توطئه علیه او هستند پشت سر وی صحبت می‌کنند و قصد کشتن وی رادارند چنین فردی به دلیل برداشت های نادرست از اظهارت و حالت های دیگران به سرعت احساس رنجش می کند و واکنش های افراطی از خود نشان می دهد.۱۷۰ در واقع بدگمانی علامت اصلی پارانوئید است و فرد مبتلا بسیار بی اعتماد بوده و پیوسته درحال جبهه گیری در برابر انواع تهدیدات یا حملات احتمالی است.۱۷۱ مرکولا در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که بدبینی با سطوح بالایی از خشم و اضطراب همراه است وفرد بدبین دچارمشکلات اجتماعی است؛ اما افراد خوش‌بین از افراد بدبین اجتماعی‌تر هستند و از مهارت‌های بین فردی بالاتر برخوردار می‌باشند.۱۷۲
ج: تکبر
تکبر در لغت به معنای بزرگی، خود را گرفتن، خود را بزرگ پنداشتن و بزرگی فروختن است.۱۷۳ امام صادق (ع) در تعریف کبر می‌فرمایند: «کبر این است که مردم را تحقیر کنی و حق را سفاهت بشماری و انکار کنی.»۱۷۴ کبر بیانگر صفت درونی است که شخص خود را بالاتر از بقیه می‌بیند، زمانی که چنین فردی با اعمال و رفتارهایش کبر درونی خود را آشکار می‌سازد متکبر است.۱۷۵
مطابق فرمایش امام سجاد (ع) نخستین گناهی که نسبت به خداوند متعال انجام ‌شد تکبر بود که ابلیس را از اطاعت و فرمانبردار خداوند بازداشت و به آدم سجده نکرد.۱۷۶ امام علی (ع) در ارتباط با آثار تکبر می‌فرمایند: «کبر شخص را به افتادن در گناهان می‌کشاند.»۱۷۷ و درجایی دیگر بیان می‌دارند «تکبر ریشه و اساس نابودی است».۱۷۸ و« نیز آشکارکننده پستی است.»۱۷۹
بنابراین ریشه برخی رفتارهای نابهنجار دانش آموزان در تکبر آن‌ هاست که منجر به نافرمانی و عدم اطاعت از والدین و مربیان می‌گردد. همچنین دانش آموزان متکبر کمتر در مقابل اشتباهات خود، در برابر دیگران عذرخواهی می‌نمایند و چون خود را بالاتر از دیگران می‌بینند مرتکب بی‌احترامی به آن‌ ها نیز می‌شوند.
گفتار چهارم: بیماری‌ها و مشکلات جسمانی
برخی از روانشناسان و جامعه شناسان بیماری‌های جسمانی را عامل انحرافات اجتماعی می‌دانند. منظور از این عامل وجود یکسری نواقص جسمانی و وضعیت خاص ژنتیکی است که به‌نوبه خود در بروز رفتارهای نابهنجار نقش دارد.۱۸۰ سزار لمبروز از نخستین کسانی بود که در این زمینه دست به تحقیقاتی زد. وی معتقد است یک نوع مجرمانه وجود دارد که با انسان عادی به‌واسطه نشانه‌های جسمانی تفاوت دارد.۱۸۱
بیماری‌های جسمانی خود ریشه در عوامل متعددی دارد، گاهی ناشی از اختلال در کارکرد غدد درون‌ریز بدن است که این اختلال بی‌ارتباط به برخی از رفتارهای ناهنجار نیست. به‌طور مثال کاهش تراوش غده‌ی تیروئید منجر به خستگی، بی‌حس و حالی و اختلال در عادت ماهانه دختران می‌گردد و نوجوان احساس خستگی زیاد می‌کند. افزایش ترشح این غده باعث رشد نامتناسب، افزایش حرارت بدن، حساسیت شدید، خشم و ناآرامی می‌گردد.۱۸۲
همچنین کاهش ترشح غده پاراتیروئید به سردرد شدید، کندذهنی و سستی منجر می‌گردد، افرادی که مبتلابه این امر هستند تمایل به نشان دادن واکنش شدید و فریاد کشیدن دارند. اختلال در ترشح غدد جنسی نیز سبب ناراحتی‌های روانی گشته و نیز محرکی برای افزایش میل جنسی یا کاهش آن است.۱۸۳ «کوکا رو و همکارانش در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که فقدان هورمون سروتونین یا عملکرد ضعیف آن می‌تواند عاملی تعیین‌کننده درزمینۀ سوق به پرخاشگری آنی و نسنجیده باشد.»۱۸۴ در دوران بلوغ نوجوان به یک رشد جسمانی می‌رسد که این رشد به دلیل عوامل متعدد نظیر اختلال در کارکرد غدد بدن ممکن است ناهماهنگ باشد به گونه ای که نوجوان ازلحاظ جسمانی به نحوی دچار نقص گردد (قد بیش‌ازاندازه بلند داشته یا بیش‌ازحد معمول کوتاه باشد و غیره) این منجر می‌شود نوجوان احساس متفاوت بودن نموده دچار نوعی احساس حقارت شود؛ بنابراین تلاش می‌کند با بروز رفتارهای ناهنجار توجه دیگران را به خود جلب نماید.۱۸۵ برخی دانش آموزان نیز به خاطر تغذیه نامناسب، رژیم‌های غیراستاندارد دارای خلق‌وخوی تند هستند. اضافه‌وزن ناشی از تغذیه نامناسب و خوردن غذاهای گرم علاوه بر مشکلات جسمی منجر به تولید انرژی مازاد بر نیاز بدن می‌گردد که محرک میل جنسی است.
می‌توان بیان داشت میان بیماری‌های جسمانی که ریشه در عوامل زیادی دارد و بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان ارتباط وجود دارد چنانکه عدم تمرکز حواس و توجه به درس، خلق‌وخوی تند، پرخاشگری، ارتباط با جنس مخالف جهت ارضای میل جنسی و یا خود ارضایی دانش‌آموز می‌تواند ریشه در اختلال کارکرد اعضای بدن و تغذیه نامناسب داشته باشد.

مبحث
دوم: علل و عوامل خانوادگی
گفتار اول: ازهم‌گسیختگی خانواده

ازهم‌گسیختگی خانواده بیانگر عدم توانایی و شکست یک‌تن یا بیش از یک‌تن از اعضای خانواده در ایفای وظایف خود است که منجر به تیره شدن روابط و از بین رفتن خانواده می‌گردد.۱۸۶ اختلافات والدین و جدایی آن‌ ها، فوت یا غیبت والدین(عدم حضور پدر و مادر در خانه) می تواند سبب ازهم‌گسیختگی خانواده گردد.
الف: تعارض و جدایی والدین
طلاق یکی از موجبات ازهم‌گسیختگی خانواده است که اثرات زیانباری بر رشد و تربیت فرزندان دارد و زمینه بروز رفتارهای ناسازگار آنان را فراهم می‌کند. در اسلام طلاق امری ناپسند و نا مقدس است که به‌عنوان مغبوض‌ترین حلال‌ها و امری که خشم خداوند را به دنبال دارد یادشده است. چنانکه امام صادق (ع) می‌فرمایند:«هیچ‌چیز ازآنچه خداوند متعال آن را حلال قرار داده است، نزد او منفورتر و ناپسندتر از طلاق نیست».۱۸۷ یکی از مواردی که مغبوضیت طلاق را بیشتر می‌کند زمانی است که زن و شوهر دارای فرزند باشند و با طلاق آن دو، فرزند آن‌ ها از وجود یکی از آن‌ ها محروم گردد۱۸۸٫ البته باید در نظر داشت گاهی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *