منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، عرضه کنندگان، دادگاه صالح

قراردادهای الکترونیکی دسته بندی میشوند.
در این تحقیق بررسی قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز مد نظر است . یعنی قراردادهای بین المللی خرید و فروش نفت و گاز که بصورت الکترونیکی منعقد میشوند . صفت الکترونیکی بودن ، بعد از صفت بنیایدین بین المللی بودن ، به ماهیت قرارداد الحاق میشود. لذا موضوع مورد نظر ، قراردادهای بین المللی خرید و فروش نفت است که در سراسر دنیا ، بطور روزمره ، انجام میشود و در گاهی اوقات (علی الخصوص در بورسهای نفت و انرژی) بصورت الکترونیکی منعقد میشوند.
گفتار ۴- تفاوت بین بازرگانی الکترونیکی۷ و تجارت الکترونیکی۸
بطور کلی ، بازرگانی الکترونیکی به معنی انجام عملیات خرید و فروش کالا از طریق اینترنت میباشد . فروشگاه های خط روشن۹ مثال بارزی از بازرگانی الکترونیکی میباشند . لیکن تجارت الکترونیکی مفهومی گسترده تر دارد. تجارت الکترونیکی شامل فرایندهای تجاری با بهره گرفتن از فناوریهای اطلاعاتی میباشد. خرید و فروش کالا میتواند یک نمونه از این فرایندها باشد . توانایی مشتریان برای به روزرسانی اطلاعات نشانی محل اقامت خود از طریق اینترنت ، میتواند مثال دیگری از تجارت الکترونیکی باشد.
ایده اولیه بازارهای الکترونیکی۱۰ به منظور انجام بازرگانی الکترونیکی ، یعنی خرید و فروش از طریق اینترنت بود.
در بازرگانی ، ما با مشتریان ۱۱سرو کار داریم. مشتریانی که مثلا در سایت AMAZON خرید مینمایند یا در سایت EBAY سفارش یک میز مطالعه را لغو میکنند . ولی در تجارت ، مابا تجار سرو۱۲ کار داریم. تجار برای انجام امور مربوط به خود ، فرایندهای پیچیده تری را نسبت به مشتریان طی مینمایند . برای مثال ، شرکت های چند ملیتی۱۳ ابتدا ، بکسری قراردادهای اولیه ۱۴را با طرف معامله منعقد میکنند و سپس بر اساس این قراردادها ، سفارشات خود را طی قرارداد مربوطه انجام میدهند.
بعضی مواقع ممکن است پیش فاکتور۱۵ چندین ماه بعد از دریافت سفارش ، صادر شود۱۶
فصل چهارم :قراردادهای الکترونیکی

قراردادهای الکترونیکی با کاربرد وسیع و رو به گسترش خود ، از جمله مهم ترین پدیده های حقوقی عصر حاضر میباشند. این قراردادها به جهت سهولت انعقاد و ایجاد رفاه جوامع بشری ، از رشد فزاینده ای در دهه اخیر برخوردار بوده اند . قراردادهای الکترونیکی را روزمره ترین و متداولترین قرارداد حقوقی دانست که همراه با هر خرید الکترونیکی از طریق اینترنت ، در سراسر دنیا ، منعقد میشود و در کمتر از یک شبانروز ، اجرا میشود و به اتمام میرسد. سهولت کاربرد و گستردگی فزاینده این قراردادها ، نظام مند نمودن آنها را دچار چالش نموده است.
گفتار۱- تعریف قراردادهای الکترونیکی
در قانون تجارت الکترونیکی ایران (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) هیچگونه تعریفی از قراردادهای الکترونیکی انجام نشده است . تفسیر این مورد شاید چنین باشد که قانونگذار ، قراردادهای الکترونیکی پدیده حقوقی جدید و مستقلی نمی پندارد و آنرا یک نوع خاص ، از قراردادهای تجاری میداند که نحوه انعقاد آن بصورت مکاتبانه ای و از راه دور انجام شده است.

در ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ” عقد از راه دور ” اینگونه تعریف شده است :
“ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده ، با بهره گرفتن از وسائل از راه دور است “
با بهره گرفتن از تعریف فوق ، شاید بتوان قرارداد الکترونیکی را بدین صورت تعریف نمود:
” هر گونه توافقی است که میان اصل ساز و مخاطب (طرفین قرارداد) که از طریق وسائل و واسطه های الکترونیکی و با رعایت شرایط اساسی معاملاتی منعقد میشود .”۱
این تعریف اگرچه ممکن است قراردادهای الکترونیکی را بطور کامل تعریف کند ، لیکن برای قراردادهایی که بطور الکترونیکی منعقد میشوند ، جامعیت کاملی ندارد ، زیرا قراردادها در مراحل انعقاد و یا اجرا، الزاما تمام مراحل خود را از طریق واسطه های الکترونیکی طی نمیکنند و فقط محتمل است یک قسمت از مذاکرات و یا یک قسمت از مکاتبات قبل از قرارداد ، از طریق وسائل و واسطه های الکترونیکی انجام شود.
لذا همچنانکه کنوانسیون ملل متحد برای استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی انجام داد ، مشخه الکترونیکی (با ارتباطات الکترونیکی) به عنوان یک مشخصه ثانویه به قرارداد ملحق میشود و بر همین مبناء در بند ۱ از ماده ۱ کنوانسیون فوق امده است :
” این کنوانسیون بر استفاده از ارتباطات الکترونیکی در رابطه با انعقاد و یا اجرای یک قرارداد بین طرفینی که مکان تجارتشان در دو کشور متفاوت باشد ، اعمال میشود”۲
این تعریف ، مینواند با جامعیتی که دارد ، هر گونه تبادل اطلاعات از طریق پست الکترونیکی و یا صفحات وب یا فکس یا تلگراف و یا تلکس و یا هرگونه وسائل الکترونیکی دیگر (مثل مطالب رد و بد شده از طریق اطاق های گفتگو (چت روم) و یا صفحات شخصی افراد در شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک و یا توئیتر) را پوشش داده و در کلیه مراحل یک قرارداد ، حتی بعد از انعقاد و در مرحله اجرا و در مورد پیامهای الکترونیکی که در مرحله اجرا برای طرفین قرارداد ارسال میشود (گزارش وضعیت و گزارش پیشرفت پروژه در مبحث کنترل و مدیریت پروژه) قابل اجرا است . این تعریف همچنین ، علاوه بر قراردادهای فروش و یا خدمامت ، بلگه حتی قراردادهایی شبیه قراردادهای داوری نیز پوشش میدهد.۳
گفتار ۲ انواع قراردادهای الکترونیکی
تقسیم بندی قراردادهای الکترونیکی از اهمیت ویژه ای برخوردا
ر است با تقسیم بندی صحیح و مبتنی بر ویژگیهای حقوقی قراردادها ، میتوان سهولت کاربردی و انعقادی قراردادهای الکترونیکی را نضمین نمود.
بند ۱ – قراردادهای الکترونیکی خط روشن۴ و خط خاموش۵
قراردادهای الکترونیکی را میتوان به طرق متنوعی تقسیم بندی نمود . در یکی از متداولترین تقسیم بندیها ، تقسیم بندی قراردادهای الکترونیکی از حیث روش انعقاد میباشد:
قراردادهای خط روشن۶ ، قراردادهایی هستند که با وسایل ارتباطی فوری منعقد میشوند.
قراردادهای خط خاموش۷ ، قراردادهایی هستند که با وسایل غیر فوری منعقد میشوند .۸
این روش تفکیک ، کمک شایانی به تشخیص محل انعقاد و محل اجرا و تعیین صلاحیت قضایی مینماید . در قراردادهای فوری ، ارتباط میان اصل ساز و مخاطب (مشتری خرید اینترنتی) فوری و هم زمان است . لذا در این حالت تفاوت چندانی بین این نوع قراردادها و قراردادهای تجاری عادی (خرید و فروش حضوری) وجود ندارد و فقط نحوه اعلام رضا توسط طرفین قرارداد ، از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام میشود. این اعلام رضا ، بصورت های مختلفی میتواند انجام شود که به سلیقه و استاندارد های طراح سایت دار و ممکن است بصورت کلیک نمودن روی یک عبارت یا شکل خاص و یا انتقال گرافیکی مواد خریداری شده به سبد خرید و… باشد. کلیه این موارد به معنی اعلام رضای خریدار و ضمیمه شدن ایجاب به قبول تلقی میشود و انعقاد قرارداد الکترونیکی ، کامل ، تلقی خواهد شد.
در این حالت ، محل انعقاد قرارداد ، محل استقرار قبول کننده ایجاب (مشتری خرید اینترنتی) میباشد . در خصوص عدم انجام تعهد خریدار (عدم پرداخت وجه) دادگاه محل استقرار بانک خریدار (محل اجرای تعهد) صالح بهت رسیدگی است. لیکن در خصوص عدم اجرای تعد فروشنده مبنی بر ارسال و تحویل کالا ، دادگاه صالح به رسیدگی ، دادگاه محل اقامتگاه خریدار است چرا که خریدار ، تحویل کالای را در محل اقامت خود میخواهد و لذا محل اجرای تعهد فروشنده ، محل اقامتگاه خریدار است .۹
در متن قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ تصریحی به قابلیت استناد نمابر با تلگراف یا تلکس یا تله فکس نشده است ، لیکن با توچه به تعریف ارائه شده از “داده پیام” ، کلیه این وسایل ارتباطی ، در قلمرو این قانون قرارمیگیرد و مشمول ارتباط فوری میشود .۱۰
وسایل ارتباطی جدید از جمله اطاقهای گفتگو۱۱ و شبکه های اجتماعی ۱۲نظیر فیسبوک و توئیتر نیز میتواند در گروه وسایل ارتباطی فوری دسته بندی شود.
وسایل ارتباطی غیر فوری دارای تنوع زیادی است که از آن جمله میتوان موارد زیر را نام برد:
پست الکترونیکی
شبکه جهانی وب
قراردادهای شرینک رپ و کلیک رپ
تراکنشهای تجاری مستقیم
قراردادهای اتوماتیک الکترونیکی
قراردادهای منعقده از طریق نمایندگان الکترونیکی
قراردادهای مصرف کننده
نکته مشترک در کلیه این وسایل این است که ایجاب و قبول ، همزمان نبوده و با فاصله زمانی از یکدیگر ، انجام میشود.۱۳
بند۲- قراردادهای الکترونیکی بر حصب اشخاص معامله کننده
روش دیگری که قراردادهای الکترونیکی تقسیم بندی میشوند ، بر اساس ماهیت و مشخصه اشخاصی است که قرارداد را منعقد مینمایند.
در این تقسیم بندی طرفین قرارداد ، مستقل از ماهیت حقیقی یا حقوقی خود ، به سه نوع تفکیک میشوند :
خریداران (که بطور اختصار با حرف C نمایش داده میشود)
فروشندگان(که بطور اختصار با حرف B نمایش داده میشود)
منطقه تجاری یا مرکز تجاری منطقه ای (که بطور اختصار با حرف P نمایش داده میشود)
اداره یا سازمان یا نهاد (که بطور اختصار با حرف A نمایش داده میشود)
دولت و نهادهای دولتی(که بطور اختصار با حرف G نمایش داده میشود)
تجارت الکترونیک (که بطور اختصار با حرف EC یا E نمایش داده میشود)۱۴
در این تقسیم بندی ، قراردادها بصورت مخفف (مثلا B2C)نمایش داده میشود و دارای انواع متنوعی از جمله موارد زیر میتواند باشد :
C2A15-16B2A-17P2P-18P2C-19B2P-20P2B-21B2C-22B2B
که البته مهمترین آنها شاید قراردادهای نوع B2C (تجار با خریداران) باشد که به جهت حمایت قانونگذار از مصرف کنندگان دارای نظام خاص قراردادی است.
در زیر به اختصار موارد مهم انواع مدل های تجارت الکترونیکی توضیح داده میشود :
الف- تجارت تجار با تجار یا فروشنده با فروشنده (B2B)
این الگو اولین روش خرید وفروش معاملات الکترونیکی است . داد و ستد های الکترونیکی که بطور الکترونیکی و از طریق اینترنت ، اکسترانت ، اینترانت و یا شبکه های خصوصی میان شرکت های تجاری یا افراد تاجر انجام میشود را تجارت الکترونیکی بین تجار گویند و به اختصار با B2B نمایش میدهند. این دادو ستد ها ممکن است میان شرکت و عرضه کنندگانش و یا میان دو شرکت خصوصی و یا عمومی صورت پذیرد. منظور از شرکت در اینجا ، یک سازمان خصوصی ، عمومی ، انتفاعی یا غیر انتفاعی میباشد. این مدل تجارت الکترونیکی از دیگر مدلها رایج تر است . تقریبا۸۵ درصد مبادلات تجارت الکترونیکی ، امروزه با این روش انجام میشود . در این مدل ، تاجر اول ، تولید کننده است و تاجر دوم ، خریدار است ولی مصرف کننده نهایی نیست ، هدف تاجر دوم از خرید ، فروش مجدد کالا و یا مصرف کالا برای تولید کالای جدید
است . ویزگی اصلی این مدل این است که در این مدل ، شرکتها کلیه مراحل داد و ستد ، از مرحله سفارش تا تحویل کالا و پایان معامله را ، بطور الکترونیکی و خودکار انجام میدهند.
ب- تجارت تجار با مصرف کننده (B2C)
بیشترین سه
م در انجام این مدل از تجارت الکترونیکی را خرده فروشی تشکیل میدهد. این نوع تجارت ، معمولا توسط صفحات وب انجام میگیرد و خریداران با جستجو در این صفحات ، کالاها یا خدمات مورد نظرشان را یافته و خریداری مینمایند . نمونه بارز این مدل ، خرید از منزل است که به واسطه آن ، افراد قادراند تا زا منزل یا محل کار خود ،اقدام به خرید مایحتاج نمایند. معمولا پرداخت بهای کالا از طریق اینترنت و بصورت خط روشن (ONLINE)انجام میشود.
ارسال و دریافت ثمن معامله ، از طریق یک واسطه بانکی الکترونیکی ، بنام سیستم بانکی تجاری (merchant account)انجام میگیرد . در این مدل ، یک طرف معامله فروشنده (تولید کننده) محصول و در طرف دیگر ، خریدار (مصرف کننده نهایی) قرار دارد. شرکت هایی همچونAMAZON . CDNOW .REI در این مدل بیشتر میباشند.۲۳
ج- تجارت مصرف کننده با مصرف کننده (C2C)
این مدل از تجارت الکترونیکی ، داد و ستد تجاری بین افراد عادی است .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *